Sandviksbukten Sandvikens Kulturhistoriske
Forening
 

    Om foreningen          Sandvikens historie          Aktuelle saker          Foto- og filmsamling          Arkiv          Lenker     

 

Foto- og filmsamling
         


Møte 15.februar 2010


blank
 

Hovedutvalg for Byutvikling holdt åpent møte på Slaktehuset mandag 15.februar 2010.

Mandag 15.februar ble det avholdt et møte på Slaktehuset hvor spesielt Sandviksbukten sto i fokus. Potensielle utbyggere var invitert av hovedutvalg for byutvikling for å presentere sine prosjekter. Dette fordi hovedutvalget ønsket å danne seg et helhetsbilde av "hva de står overfor".

Sandviken Kulturhistoriske Forening var og invitert, og fikk anledning til å presentere sitt syn på hva hovedutvalget må ta hensyn til i sine vurderinger. Spesielt vektlag foreningen at det i dette kulturlandskap er viktig med et helhetsbilde, og at hovedutvalget ikke behandler den enkelte utbyggers prosjekt isolert, men at de ulike prosjektene blir behandlet som en helhet og spesielt med hensyn til de føringer Kommunedelplanen foreskriver.

SKF har nedsatt et utvalg, som med basis i de prosjekter som ble fremlagt på møtet og med Kommunedelplan Fjellsiden Nord som rettesnor, vil utarbeide et notat som deretter vil oversendes Hovedutvalg Byutvikling.

Møtet som ble ledet av kommunalråd Ruth Grung understreket sterkt i sitt avslutningsinnlegg at de ønsket seg innlegg fra bydelen. Sandviken Kulturhistoriske Forening har startet arbeidet med et notat knyttet til Sandviksbuktens framtid og har som målsetning å sende dette til hovedutvalget innen medio mars 2010. Notat vil bli presentert her på nettsiden til foreningen umiddelbart etter at det er avsendt.

Utskriftsvennlig versjon
 

Sandvikens Kulturhistoriske forening