Sandviksbukten Sandvikens Kulturhistoriske
Forening
 

    Om foreningen          Sandvikens historie          Aktuelle saker          Foto- og filmsamling          Arkiv          Lenker     Orientering på årsmøtet i 2012 om Bybanen

 

Bybanen Sentrum – Åsane

Styret i SKF har det siste året engasjert seg sterkt i Bybanens forlengelse mellom Sentrum og Åsane. På sommermøtet i Holmefjordboden 7. juni 2011 innledet bybanens prosjektleder Håkon Rasmussen med en orientering om prosjektet med etterfølgende debatt.På folkemøte i Rådhuskantinen 20/9- 2011 hevdet representanter fra SKF at banen ikke må gå på gateplan gjennom sentrum men føres i tunnel helt fra Kaigaten gjennom både Sentrum og Sandviken. I oktober 2011 sendte SKF inn en meget detaljert Høringsuttalelse ifm. kommunens planprogram vedtatt av bystyret i juni 2011. I uttalelsen heter det at banens trase må føres i tunnel gjennom Sentrum og Sandviken og at Fløifjellstunnelen (E-39) forlenges direkte til Eidsvåg under Langevannet slik at et av løpene i Helleveien kan benyttes til trase for banen. Dette vil føre til mindre forurensing og støy samt bedre trafikkavvikling på strekningen Munkebotn-NHH, færre ulykker ved Sandviken Sykehus, mindre trafikk gjennom Sandviken og vi vil få to veier mot nord istedenfor som i dag kun motorveien. I tillegg er SKF imot at banen føres inn i vei gjennom Sandviken Brygge, den bør heller ikke gå ned til Nyhavn.
På høstmøtet i Bedehuset 17/11-2011 ble foreningens medlemmer orientert om ovenstående saker.
Utskriftsvennlig versjon


Sandvikens Kulturhistoriske forening