Print this page


Høringsuttalelse okt. 2011
Planprogram for Bybanen Bergen Sentrum–Åsane

Saken er en meget detaljert uttalelse som gir uttrykk for plangruppen i SKF’s meninger om kommunens foreslåtte planprogram, datert oktober 2011. I korthet omfatter uttalelsen følgende:Det er unødvendig at Bybanen skal være et “synlig element” i bybildet.
Bybanen må ikke gå på gateplan gjennom Sentrum
SKF mener at Bybanen må gå i tunnel helt fra Kaigaten og gjennom Indre Sandviken.
Sjøgaten og Sandviksveien må forbeholdes busser og annen trafikk.
Bybanen må få en trase som skaper best mulig miljø for området.
Bybanen må ikke føres gjennom Sandviken på utbyggernes premisser.
Alle gode krefter må arbeide for en rask forlengelse av Fløyfjellstunnelen, en slik løsning vil likevel tvinge seg frem.
Bybanen må ikke gå på gateplan gjennom boligområdet på Sandviken Brygge.
Det er galt å føre Bybanen ned til Nyhavn. Da må den ledes i “krøll” opp til NHH – dvs. forlenges – for å oppnå riktig stigningsforhold.
Med forlenget Fløyfjellstunnel kan Bybanen benytte et av løpene i Helleveien, E-39, og videre gjennom Eidsvågstunnelen.
Ved å fjerne motorveien fra Stemmemyren til Sandviken Brygge vil dette strøket endelig få et langt bedre bomiljø. I dag passerer det her ca. 20 mill. kjøretøy pr. år!

Les høringsuttalelsen nedenfor.

Get Adobe Reader Read file
 Høringsuttalelse fra SKF okt.ober 2011