Print this page


Bybane til NHH og Åsane
x
Ved å fjerne rampen i Finnegårdsgaten er det mulig å få ført Bybanen inn i fjell. Vil vi ha det slik?
 
Ved å fjerne rampen i Finnegårdsgaten er det mulig å få ført Bybanen inn i fjell. Vil vi ha det slik?
Innlegget i BT 25/7-2011 er en kommentar til oppslag i avisen 29/6-2011 etter offentliggjøring av kommunens foreløpige planer i slutten av juni. Her hevdes det at Bybanen ikke må gå på gateplan gjennom sentrum.

Banen bør gå i tunnel gjennom sentrum med god atkomst fra byens sentrumsgater. ”Skansetunnelen” bør ikke være aktuell lenger. Bybanen bør gå i tunnel gjennom Sandviken med et stopp eller to der flest folk bor, ikke ned til ”Slaktehuset”. Fløifjellstunnelen bør forlenges ca 2 km direkte til Eidsvåg under Munkebotn og Langevannet slik at 2 felt av motorveien mellom Sandviken Brygge og NHH/Eidsvåg kan benyttes av bybanen. De to øvrige felt blir lolalvei for Ytre Sandviken. Sammen vil dette fremskaffe to trafikkårer mot nord, ikke bare en som i dag! Banen må ikke gå på gateplan gjennom bolig- området på Sandviken Brygge, heller ikke ned til Nyhavn.

Innlegget i BT 25/7-2011 fra Tor Tyse.