Print this page


Bybane gjennom Sandviken, notat 7 mars 2011
x
Forslag til Bybanestopp i fjellet ved Sandviken Brygge
 
Forslag til Bybanestopp i fjellet ved Sandviken Brygge
Notatet datert 7/3-2011 fra Tor Tyse omhandler tre rapporter som foreligger om bybanen generelt og bane Sentrum – Åsane spesielt.

Rapporten ”Fremtidig bybanenett i Bergensområdet” omhandler en overordnet oversikt for et bybanenett. Den andre rapporten ”Bybanen Sentrum – Åsane – Tracevalg” tar for seg forskjellige løsninger. Den tredje rapporten er utarbeidet av Statens Vegvesen (Bergen) med tittel ”Konseptvalg – utredning”. Omhandler det totale samferdselsbildet i Bergensområdet. De to sistnevnte rapportene først frigitt til offentligheten i slutten av juni 2011.

SKF notat 7. mars 2011. Notat fra Tor Tyse etter folkemøte om bybanen NHH 5 sept 2010.