Print this page


Folkemøte om bybanen NHH 5 sept 2010
x
Bybanen på gateplan. Her kan det bli trangt.
 
Bybanen på gateplan. Her kan det bli trangt.
Notatet fra Tor Tyse er i nøkkelords form og tar for seg en del betraktninger for trasevalg mellom ”Glassknag” (Sandviken Brygge) og NHH.

I hovedsak går det ut på å forlenge Fløifjellstunnelen direkte til Eidsvåg under Munkebotn og Langevannet. Dermed kan man benytte 2 kjørefelt i Helleveien til Bybane-trase, de to andre omgjøres til lokalvei for Ytre Sandviken med 60 km sone. Forbedrer trafikkflyt i området, fjerner støy og forurensning, slipper ulykker ved Sandviken Sykehus og vi får to trafikkårer mot nord. (Tanker fremsatt av Tor Tyse på møtet.

Fremføring av Bybanen til NHH. Notat fra Tor Tyse etter folkemøte om bybanen NHH 5 sept 2010.Get Adobe Reader Read file
 Fremføring av Bybanen til NHH