Sandviksbukten Sandvikens Kulturhistoriske
Forening
 

    Om foreningen          Sandvikens historie          Aktuelle saker          Foto- og filmsamling          Arkiv          Lenker     Høringsuttalelser fra SKF og Statens vegvesen mai 2013

 

SKF konkluderer sin uttalelse som følger:

SKF føler at Konsekvensutredningen ikke gir et godt nok utgangspunkt for den videre behandling av prosjektet. Vi mener således at konklusjonene på flere punkter er feilaktig. Som tidligere nevnt mener vi at dette kommer av at kriteriene for valg av trasé er de samme som for strekningen Sentrum-Nesttun mens de burde være ganske annerledes for både Sentrum og Sandviken. Dermed blir vektleggingen også feil, vi føler at utredningen på mange steder i analysen derfor burde gitt alternativ 2 A-B/3 Ba mange flere ”plusser” i vektleggingen enn den nå har fått. Denne pakken blir en klar vinner. Det foreligger nå en gyllen mulighet til å rette opp et tungt feilvalg som ble gjort for 35 år siden, da man valgte kort fremfor lang Fløyfjellstunnell!Les hele høringsuttalelsen fra SKF i lenken nest nederst på siden.

Les også Statens vegvesens uttalelse i denne saken i lenken nederst.
Get Adobe Reader Read file
 

Høringsuttalelse om Bybanen fra SKF mai 2013


Get Adobe Reader Read file
 

Høringsuttalelse om Bybanen fra Statens vegvesen mai 2013


Utskriftsvennlig versjon


Sandvikens Kulturhistoriske forening