Sandviksbukten Sandvikens Kulturhistoriske
Forening
 

    Om foreningen          Sandvikens historie          Aktuelle saker          Foto- og filmsamling          Arkiv          Lenker     Utbygging Hegreneset - innlegg 24/12-2012

 

Bergens Tidende hadde 18/12-2012 en stor reportasje om den planlagte utbyggingen på Hegreneset. Dette ble kommentert av Tor Tyse i BT 24/12-2012. Rolf Olsen Eiendom tenker seg at det gamle mølleområdet skal brukes til 100,000 kvadratmeter næringsbygg og 3,000 arbeidsplasser. Dette krever helt ny adkomstvei. Statistikk viser at ca. 80% av beboere og arbeidstakere i nye utbyggingsområder vil kjøre egen bil.Statens Vegvesen mener at det vil være umulig å få denne økte i Nyhavnsveien på forsvarlig måte inn på dagens motorvei ved Sandviken Sykehus. Løsningen er å forlenge Fløyfjellstunnelen slik at Bybanens trase kan benytte sydgående motorvei-løp. Nordgående løp blir lokalvei for bl.a. trafikk fra Hegreneset.

Event. kommentarer kan sendes til: totys@online.no
Get Adobe Reader Read file
 

Tor Tyses innlegg i BT 24/12-2012


Utskriftsvennlig versjon


Sandvikens Kulturhistoriske forening