Sandviksbukten Sandvikens Kulturhistoriske
Forening
 

    Om foreningen          Sandvikens historie          Aktuelle saker          Foto- og filmsamling          Arkiv          Lenker     Forlenget Fløyfjellstunnel - innlegg 6/12-2012

 

I desember 2012 uttalte Statens Vegvesen i pressen (BA) at Fløyfjellstunnelen bør forlenges under Munkebotn og Langevannet til nytt kryss i Eidsvåg. Tor Tyse kommenterte dette i et debattinnlegg i BA 6/12-2012. Forslaget innebærer at Bybanen da kan legges i dagens sørgående løp av motorveien mellom NHH og området ved Sandviken Brygge. Det nordgående løpet blir lokalvei med 50-60km. sone og trafikk i begge retninger. Dermed får man betraktelig bedre miljø- og luftkvalitet og vi får to trafikkårer nordover. Trafikkvolumet reduseres fra ca. 60,000 kjøretøy pr. døgn til ca. 10-12,000. I Sandviken må det opparbeides ny avkjørsel fra nordgående kjørebaner, eksisterende påkjøring til sørgående løp må justeres noe.Skansen-tunnelen bør ikke lenger være aktuell, midlene kan brukes til forlengelsen av Fløyfjellstunnelen. Sandviksbeboere må engasjere seg og forlange den foreslåtte forlengelse!

Event. kommentarer kan sendes til: totys@online.no
Get Adobe Reader Read file
 

Tor Tyses debattinnlegg i BA 6/12-2012


Utskriftsvennlig versjon


Sandvikens Kulturhistoriske forening