Sandviksbukten Sandvikens Kulturhistoriske
Forening
 

    Om foreningen          Sandvikens historie          Aktuelle saker          Foto- og filmsamling          Arkiv          Lenker     


Trafikksituasjonen langs Måseskjærsveien


blank
 

Trafikksituasjonen i krysset mellom Sandviksveien og Måseskjærveien (Gjensidigekrysset) en augustdag i 2011.

Under denne overskriften har vi lagt ut innlegg og notater fra SKF som omhandler utbyggingssaker og deres følger for miljø og trafikksituasjonen i området fra Gjensidigekrysset/SingSing til Storemøllen/Gamle Bergen.

Dersom utbyggerne får gjennomslag for sine planer må all trafikk fra området passere dette krysset. Med full utbygging vil dagens 1800 passeringer (ådt) øke til 9820. Les SKFs innspill nedenfor.

Utbygging av Lerøytomten Anke av Bystyrets vedtak av 20. juni 2011 i Byrådssak 108/11: Bergenhus, gnr. 168 bnr. 377 og 379 mfl. Sandvisbodene 78 c–80. Planid. 60390000.

Utbygging av Lerøytomten, vedlegg om trafikksituasjonen.

Lerøybygget - skjerpet utbyggingspress på ”gullkysten”, av Anders Haaland.


Get Adobe Reader

Read file

GullkystenUtskriftsvennlig versjon
 

Sandvikens Kulturhistoriske forening