Sandviksbukten Sandvikens Kulturhistoriske
Forening
 

    Om foreningen          Sandvikens historie          Aktuelle saker          Foto- og filmsamling          Arkiv          Lenker     

 

Om foreningen
         


Kort historikk


blank
 

De første sjøbodene i Sandviksbukten ble reist rundt 1660. Den gang var Sandviksbukten en forlengelse av havneområdet Vågen. Det var først og fremst tørrfisk som ble lagret i havnen. Det ble anlagt boliggrender på markene bak sjøbodene i Sandviken.

Økende press
Grendene huset bydelens sjøfolk, arbeidere og handverkere. Mellom 1750 og 1850 ble det også bygget en rekke representative landsteder, de såkalte "lyststedene".

På 1900-tallet ble de gjenværende markene bebygget. På det meste var det vel 183 sjøboder i Sandviken. I dag gjenstår under 40 boder, mange av dem med uheldige ombygginger. Selv om området er karakterisert anerkjent som et havneteknisk kulturmiljø av internasjonalt format, er Sandviksbuktens gjenværende kulturminnemiljø truet av økende press fra trafikk og utbygging

Nettverk
Byråd for byutvikling leder "Prosjekt Sandviken". Byantikvaren i Bergen koordinerer arbeidet. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med næringslivets organisasjoner i Bergen og frivillige organisasjoner i Sandviken.

Bergen kommune har i 2008 bevilget 500.000 kroner til prosjektet.

Riksantikvarens plussprogram har gitt 200.000 kroner til en rådgivningstjeneste for bydelens eiere, brukere og næringsdrivende.

Plussprogrammet "Prosjekt Sandviken" er et bredt nettverk. Kulturminnevernet, næringslivet og offentlige og private instanser setter fokus på Sandviken, og på tiltak som gi økt næringsvirksomhet bedret livskvalitet i bydelen.

Kulturminner, samarbeid
Prosjektet er tredelt med konkrete tiltak for kulturminner, kulturminner, planer, rådgiving og utbedring av bygningsmassen.

Samarbeidsprosjektene blir gjort av lokale brukergrupper, offentlige instanser og næringsorganisasjoner. Viktige delprosjekt vil være oppgradering av bydelens fellesareal med å lage historiske skilt og forbedre tilgjengligheten.

Næringsutviklingen er forankret i Bergens næringsråd, først og fremst og i det næringsinitierte prosjektet "Bergensscenarier 2020". Et viktig tiltak vil være å lage en markedsføringsplan basert på kulturminneverdiene.

”Prosjekt Sandviken” søker om å samarbeide med verdiskapingsprogrammene ”Nordsjøløypa” og ”Norsk tradisjonsfisk”. Begge har historiske bånd knyttet til Sandviken.

Utskriftsvennlig versjon
 

Sandvikens Kulturhistoriske forening