Sandviksbukten Sandvikens Kulturhistoriske
Forening
 

    Om foreningen          Sandvikens historie          Aktuelle saker          Foto- og filmsamling          Arkiv          Lenker     


Styret


blank
 

Om Sandviken kulturhistoriske forening

Sandviken Kulturhistoriske Forening ble stiftet 4. mars 1997, og har i dag 215 medlemmer. Kontingenten er på kr. 100.- pr. år (livsvarig medlemskap kr. 1000.-).

Foreningen "Sandviken Kulturhistoriske Forening" er en frivillig organisasjon som på ideelt grunnlag skal arbeide for styrking av den kulturhistoriske bevissthet i bydelen; arbeidsliv, kultur, sosialt liv, nærings- og bygningshistorie.
Dette er et viktig mål i seg selv.

Foreningen ønsker også å påvirke den fremtidige utvikling. Det blir en viktig oppgave å sikre at de verdifulle kulturhistoriske bygningsmiljøer og kulturlandskaper i byen ikke blir skadelidende som følge av store utbyggingsprosjekter.


Sandviken Kulturhistoriske Forening vil samarbeide med alle gode krefter i bydelen om bevaring og utvikling av det eksisterende kulturmiljø. For å fremme sine formål skal foreningen påvirke beslutningstakere, spre informasjon og kunnskap om Sandviken. Midler søkes tilveiebragt gjennjom medlemskontingent, bidrag og på annen måte.

Utskriftsvennlig versjon
 

Sandvikens Kulturhistoriske forening