Print this page

Sandviken kulturhistoriske forening
c
c
 
Bilde fra Sandviken
Vi har lenge vært fraværende på vår nettside. Dette holde vi nå på å rette opp og vi har etablert en egen gruppe som, sammen med styret, skal sørge for at nettsiden vår er mest mulig oppdatert.

Vi arbeider med å sette sammen et rikholdig utvalg av informasjon og bilder knyttet til Sandviken, og etterhvert vil vi etablere flere kapitler med spesielle emner.

Hovedsiden håper vi skal være aktuell og gjenspeile det dagsaktuelle knyttet til Sandviken

Nyhetssiden skal utdype stoff som blir presentert på hovedsiden.

Møteplan og styret informerer vil vi oppdatere etter hvert styre-/medlemsmøte