Sandviksbukten Sandvikens Kulturhistoriske
Forening
 

    Om foreningen          Sandvikens historie          Aktuelle saker          Foto- og filmsamling          Arkiv          Lenker     Mon Plasir

Mon Plasir klargjort for oppussing.
 

Mon Plasir klargjort for oppussing.

 
Dugnadsgjengen med Geir Abelsen i spissen går løs med børste og skraper.
 

Dugnadsgjengen med Geir Abelsen i spissen går løs med børste og skraper.

 

Etter initiativ fra Sandvikens Kulturhistoriske Forening blir lysthuset Mon Plaisir som ligger i Christinegårds gamle parkanlegg pusset opp til fordoms glans. Foreningen har bidratt med vasking og skraping mens Bergen Kommune Eiendom tar malerjobben, det hele skjer under faglig tilsyn fra Byantikvaren. Fokuset på Mon Plaisir er et resultat av foreningens arbeid med en grønn plan for Sandviken.Høsten 2011 brakte frem i dagslyset at lysthuset Mon Plaisir var modent for en oppussing, og Sandviken Kulturhistoriske Forening tok de nødvendige kontakter for å sette utfordringen på dagsorden. Det kom en større artikkel i Bergens Tidende, hvor representanter fra Bergen Kommune Eiendom og Byantikvaren var til stede. Det ble brakt kunnskap om at sist nødvendig vedlikehold var utført, var i 1983 og konklusjonen var det raskt å komme frem til – noe måtte gjøres.
Foreningen tok initiativ til å starte ved at det ble foreslått en dugnadsinnsats mellom kommune og forening. Forslaget ble straks godtatt og det ble avtalt at etter at høststormer og vinter var over, skulle arbeidet starte opp.
Dette arbeidet startet i mai, da det ble montert stillas slik at nødvendig forarbeid kunne gjennomføres. Byantikvarens kontor var på befaring sammen med eiendomsavdeling, og dermed kom det på plass hvilken maling og farger som skulle benyttes. I månedsskiftet mai/juni var rengjøring og nedskraping ferdiggjort, slik at restarbeidet kan utføres i løpet av sommeren.

Arbeidet med oppussing av Mon Plaisir er en del av foreningens arbeid med en egen grønn plan for Sandviken. Denne planen har foreningens medlemmer fått informasjon om på et tidligere medlemsmøte og det videre arbeid foregår kontinuerlig. Sandviken har hatt en rekke praktfulle hageanlegg knyttet til lyststedene, og det å få disse frem igjen er viktig i forbindelse med å belyse det kulturlandskap Sandviken representerer, samtidig som det er viktig at slike kulturhistoriske områder blir tydeliggjort før den endelige trase for bybane gjennom Sandviken vedtas.
Utskriftsvennlig versjon


Sandvikens Kulturhistoriske forening